Home
Meme Kanserinin Erken Teşhisi İçin Neler Yapmalıyız?
meme kanserinin erken teshisi_2_360x220

Meme Kanserinin Erken Teşhisi İçin Neler Yapmalıyız?

Meme kanseri her 9-10 kadında bir görülen, cilt kanserlerinden sonra kadınlarda en sık karşılaştığımız kanserdir. Bu kadar yaygın olan bu kanserin erken teşhisi hep söylendiği gibi yüksek bir oranda hayat kurtarır. Erken teşhis günümüzde gelişen tedaviler sayesinde hastalara memelerini kaybetmeden tedavi imkanı sağlar. Mutlak anlamda bir korunma bilinmediğine göre erken teşhis için çaba sarfetmemiz gerekmektedir. Bunun için meme kanseri belirteçlerini bilip bunların düzenli takibi gerekmektedir. Memede bir kitlenin saptanması çoğu zaman geç bir bulgudur. Dolayısı ile memede kitle ele gelmeden yapılacak kontrollerle kanserin erken saptanması gerekmektedir.


Meme kanseri erken teşhisi için en değerli yöntem mamografi taramalarıdır.

Mamografi halen erken tanıda en başarılı görüntüleme yöntemi olmanın yanı sıra, ucuz, kolay uygulanır ve kolay erişilebilir olma özellikleri ile tarama için en uygun yöntemdir. 1998 yılında 50-69 yaşları arasında taranan kadınlarda, taranmayanlara göre meme kanserine bağlı ölümlerde %21.3 bir azalma tesbit edildi. Ayrıca DSÖ 2002 yılında 2 yılda bir yapılan tarama ile kansere bağlı ölümlerde %35 azalma tesbit etmiştir. 40-49 yaş arası kadınları kapsayan 7 çalışmanın bir meta-analizinde %18 oranında ölüm oranında anlamlı bir azalma gösterilmiştir.

Mamografinin duyarlılığı yağ dokusu fazla olan memelerde yüksek (%90-95), dens memelerde ise düşüktür (%60-75). Bu yüzden genç ve dens memelerde USG ile birlikte yapılması duyarlılığı artırmaktadır.

 

Mamografi ile taramalar nasıl yapılmalıdır?

Bu yüzden her kadın ailede birinci derece akrabalarda meme kanseri öyküsü varsa 30-35 yaş sonrası, yoksa 40 yaş sonrası her yıl meme muayenesi ve çift yönlü mamografi ile tarama yaptırmalıdır. Genç ve yoğun meme yapısına sahip kadınlarda tek başına mamaografi değilde memelerin ayni zamanda ultrasonografi ile taranması yararlıdır.

 

meme kanserinin erken teshisi_1

 

MR’ın meme kanseri taramasında yeri varmıdır?

MR’ın intravenöz kontrast ajanlar kullanılarak erken meme kanserlerinde duyarlılığı % 94 ile % 100’ e ulaşabilir. MR’ın invaziv meme kanserinin araştırılmasında bir tanı aracı olarak yüksek duyarlılıkta olduğu gösterilse de özgüllüğü % 37 ile 97 arasındadır. Özgüllüğünün düşük ve değişken olması, hem malign hem de benign lezyonların benzer morfolojik ve farmakokinetik yapıya sahip olmasına bağlanmıştır. Hem fiyatı hem de özgüllüğündeki değişkenlik nedeni ile bir tarama aracı olarak kullanımı uygun değildir ama, yüksek riskli kadınlarda tarama MR ile yapılabilir.

 

 

Periyodik kan testlerinin yararı varmıdır?

   Meme kanseri belirteci (markeri) olarak bilinen CA 15-3, meme kanseri hücrelerinin salgıladığı bir proteinin kanda ölçülmesi ile araştırılır. Bu belirteç, tümör kütlesinin büyüklüğü ile orantılıdır: Evre 1’deki, yani tümörün 15 mm’den küçük olduğu hastaların yalnız %5’inde yüksek bulunurken, Evre 2’deki hastaların %29’unda, Evre 3’teki hastaların %32’sinde, Evre 4’deki, yani organ metastazları olan hastaların %95’inde yüksektir. Tümör kütlesinin büyüklüğü ile ilişkisinden dolayı, CA 15-3’ün meme kanserli hastalarda yüksek bulunması genellikle hastalığın kötü gidişatına işarettir.

CA 15-3 organa spesifik (özgül; seçici) bir antijen olmadığı gibi yalnız kötü huylu hastalıklara (kansere) da spesifik değildir. Yani, iyi ya da kötü huylu başka organ hastalıklarında da CA 15-3 düzeyi yükselebilir . İyi huylu meme hastalıkları olan bireyler arasında %9 sıklıkla CA 15-3 düzeyi yüksek ölçülür. Dahası, tamamen sağlıklı bireylerin %2 kadarında da CA 15-3 düzeyi yüksek bulunabilir.

 

Bu nedenle, hiçbir şikayeti ya da bulgusu olmayan sağlıklı kadınlarda, örneğin rutin menopoz takipleri sırasında meme kanseri tarama metodu olarak kullanılması yanlıştır.

CA 15-3 Meme kanseri tanısı konan her hastada tedavi öncesinde bakılmalıdır. çünkü tedavi öncesi değerlerin tedavi sonrası dönemde referans olarak kullanılması gerekmektedir.

 

Tedavi sonrası takiplerde CA 15-3, bölgesel nükslerin ve uzak metastazların araştırılmasında yararlıdır.

 

Dolayısı ile periyodik kan testleri ile meme kanseri erken teşhisi için bir tarama planlanması uygun değildir.

 

 

Sonuç olarak meme kanserinin erken tanısı için her kadın en azından 40 yaşından sonra her yıl bir kez doktor muayenesi ve mamografi kontrolünden geçmelidir.

 

 meme kanserinin erken teshisi_2

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

*

*