Home
Meme Kanseri Nedir?
meme-kanseri-nedir-360x220

Meme Kanseri Nedir?

Meme Kanseri Nedir? Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Meme kanserleri büyük çoğunlukla süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı olarak çoğalmalarına ve vücudun başka yerlerine yayılma kapasitelerinin olmasına MEME KANSERİ denir. Kadınlar arasında en sık görülen kanserdir. Kadınlarda ortaya çıkan kanserlerin %32’si, kansere bağlı ölümlerin % 18’i meme kanserine bağlıdır. Tüm hayatları boyunca her 9-10 kadından birinde görülme olasılığı vardır.

meme kanseri nedir

 

Meme Kanseri RİSK Faktörleri nelerdir?

Bir kadının birinci derece akrabası olan herhangi birinde meme kanseri varsa, örneğin anne veya kardeşte, meme kanseri görülme şansı toplumun diğer popülasyonuna göre artış gösterir. Birinde kanser olduğu durumda meme kanseri riski %2-5, her ikisinde de kanser varsa % 8 artmaktadır. Erken adet görenlerde veya geç menopoza girenlerde, hiç doğurmamış veya geç yaşta doğum yapanlarda, alkol ve sigara tüketenlerde, kilolu kişilerde, jinekolojik kanseri olanlarda, uzun süre menopoz nedeni ile östrojen replasman tedavisi alanlarda meme kanseri riski artmaktadır.

Çocuğunu emziren annelerde ve haftada en az 3 kez spor yapan kadınlarda risk azalmaktadır.

 

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

      Meme kanseri en çok bir kitle ile karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde giderek artan mamografi taramaları nedeni ile hiçbir bulgu oluşturmadan yalnızca mamografideki lezyondan yapılan biyopsi ile tanı konulmaktadır. Aşağıda meme kanserinin belirtilerini görmektesiniz.

l  MEMEDE AĞRISIZ KİTLE                                         %66

l  MEMEDE AĞRILI KİTLE                                           %11

l  MEME BAŞINDAN AKINTI                                       %9

l  LOKAL ÖDEM (PORTAKAL KABUĞU)                 %4

l  MEME BAŞI VEYA DERİDE RETRAKSİYONU   %3

l  MEMEBAŞINDA KABUKLANMA                           %2

l  DİĞER SEMPTOMLAR                                             %5

  •          Memeye komşu lenf nodlarında büyüme
  •          Sol kolda ödem

lokal ileri evre meme kanseri

Lokal ileri evre meme kanseri kitle ve retraksiyon bir arada

 

Meme Kanserinde Tanı

Meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşamı elde etmenin en iyi yolu erken tanı ve erken tedavidir. Erken tanı için kadının kendi kendini muayenesi ile birlikte özellikle 35- 40’lı yaşlardan sonra doktor tarafından meme muayenesi yapılması ve 40 yaşından itibaren her yıl mamografi çekilmesi uygundur.

Mamografi düşük doz radyasyonla çekilen meme filmidir. Birçok ülkede 40 yaşlardan sonra periyodik (1-3 yılda bir) yapılarak erken evre meme kanserini saptamada en etkili yöntem olduğu gösterilmiştir. Her yıl yapılan mamografi en geçerli tarama yöntemidir. Ele gelmeyen küçük kitleleri saptamada veya kitle oluşturmayan kanserlerin gösterdiği bulgulardan yola çıkarak onları henüz kanserleşmeden teşhis etmemize olanak sağlar.

Mamografi yanında meme ultrasonografisi, memenin Magnetik rezonans ile görüntülenmesi tanıda kullanılan önemli görüntüleme yöntemleridir.

 

Meme kanserinde tanı BİYOPSİ ile konur. Meme görüntüleme yöntemleri ile saptanan lezyonların görüntüleri temel alınarak BIRADS diye kısaltılan bir sınıflandırma oluşturulmuştur. Bu sınıflandırmaya göre görüntülerle kanser olasılığı değerlendirilmektedir.

meme kanseri birads siniflandirmasi

Kategori 4 ile 5 arasındaki tüm lezyonlara biyopsi yapılmalıdır. Kategori 3’deki lezyonlara ise Altı aylık izlemde boyutsal ya da biçimsel değişiklik olursa, yüksek risk taşıyorsa, takibe gelemeyecek veya hormon replasmanı alacak hastalarda ve lezyonun ileri yaşta ortaya çıkması durumunda biyopsi alınması önerilmektedir.

 

Biyopsi Nasıl Yapılmalıdır?

Biyopsi seçenekleri lezyonun yapısına göre değişmektedir. Cerrahi bir yöntemin kullanıldığı eksizyonel veya insizyonel biyopsilerin yanında, ince iğne biyopsileri veya bir cerrahi müdahale olmadan trucut biyopsileri yapılmaktadır. Çok küçük ele gelmeyen lezyonlarda mamografi eşliğinde kılavuz tel yerleştirilerek yapılan açık biyopsiler diğer bir biyopsi yöntemidir.

Trucut biyopsiler gerek cerrahi bir müdahale olmaması, genel anestezi gerektirmemesi, memede kesi dolayısı ile iz olmaması, güvenilir doğruluk oranında tanı vermesi, eğer kanser teşhisi konulursa yapılacak olan ameliyat stratejisine olumsuz etki göstermemesi nedeni ile en çok tercih edilen yöntemdir.

meme kanseri trucut yontemi biyopsisi

Trucut yöntemi ile yapılan meme biyopsisi


Meme Kanseri Çeşitleri

Meme kanserleri tek tip lezyonlar değildirler. Her ne kadarda büyük çoğunluğu infiltratif duktal karsinoma olsa da, kanserin köken aldığı dokuya, morfolojik şekillerine ve invazyon derecesine göre farklı tipleri vardır.

1- EPİTELYAL TÜMÖRLER

NONİNVAZİV

%2-3   İNTRADUKTAL KARSİNOM (giderek artan oranlarda tanı konulmaya başlandı)

%2-3   LOBULE KARSİNOMA İNSİTU

İNVAZİV

%70-80     DUKTAL KARSİNOM

%6-8         LOBÜLER KARSİNOM

%5-8       MEDÜLLER KARSİNOM

%2-4       MÜSİNÖZ KARSİNOM

%1-2         PAPİLLER KARSİNOM

%1-2       TÜBÜLER KARSİNOM

%1           İNFLAMATUVAR

 

2- MEZENKİMAL TÜMÖRLER

Meme Kanseri Tedavisinde Evrelemenin Rolü

 

Meme kanserinde hem tedaviyi planlama hem de hastanın ömür beklentisini değerlendirme amacı ile evreleme yapılmaktadır. Evrelemede tümörün büyüklüğü, tümörün meme derisi ile ilişkisi veya memenin üzerinde bulunduğu toraks duvarı ile ilişkinsin yanında koltuk altı lenf düğümlerinin tutulumu ve uzak metastaz durumu temel alınmaktadır.

 

Dört evrede incelenen meme kanserinde:

 

Evre 1 erken meme kanserini tanımlar bu aşamada tümör çapı 2 cm’den küçüktür ve bölgesel lenf düğümleri ve uzak organlara yayılım göstermemiştir.

Evre 2 bu aşamada tümörün boyutu 2-5 cm arasında olabilir. Bölgesel lenf düğümlerinde yayılım mevcuttur ama uzak yayılım yoktur.

Evre 3’de uzak metastaz yoktur ama tümör ya 5 cm’den büyük ya da koltuk altı lenf düğümlerinin birçoğu tümör yayılımı göstermektedir.

Evre 4’de tümör boyutu veya lenf düğümü yayılmasına bakmaksızın uzak organ yayılımı mevcuttur.

 

Meme Kanseri Tedavisi

Meme kanseri tedavisinde lokal (bölgesel) ve sistemik olmak üzere iki türlü tedavi vardır. Bu tedaviler hastalığın evresi, moleküler yapısı, uygulanan cerrahi ve hastanın sağlık durumu ile yaşı göz önüne alınarak planlanır.

 

LOKAL TEDAVİLER

CERRAHİ TEDAVİ

RADYOTERAPİ

SİSTEMİK TEDAVİLER

KEMOTERAPİ

ENDOKRİN TEDAVİ

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ

 

Cerrahi tedavi meme kanserinde ilk uygulanan tedavidir. Metastaz yapmamış erken evre kanserlerde tedaviye ameliyatla başlarız. Aşağıdaki ameliyat seçeneklerinden biri hastanın durumu ve tercihine göre uygulanmaktadır.

Radikal Mastektomi

Modifiye Radikal Mastektomi

Meme koruyucu Ameliyat

Basit Mastektomi

Mastektomi ve eş zamanlı rekonstrüksiyon

 

Göğüs kafesinde yer alan pektoral adalelere invazyon olmuşsa bu adalelerinde meme ve cilt dokusu ile birlikte çıkarıldığı radikal ameliyatlar uygulanır bunun haricinde radikal ameliyatlar artık tarihsel bir uygulama olarak kalmıştır.

 

Meme kanserinde radikal ameliyatların yerini modifiye radikal ameliyatlar almıştı. Yaklaşık 25 yıl öncesine kadar en popüler ameliyat olan bu yöntemde meme dokusu tamamen çıkarılırken alttaki pektoral adaleler çıkarılmaz.

Günümüzde ise Meme Koruyucu ameliyatlar popülerdirler. Hasta memesini kaybetmek istemiyorsa, radyoterapi almasında bir sakınca yoksa tümör boyutu büyük, meme dokusu küçük değilse memesini kaybetmeden yalnızca kanserin çıkarılması yeterlidir.

Cerrahi tedavi sonrasında lokal ileri evre meme kanserlerinde ve meme koruyucu ameliyat uygulanan hastalarda radyoterapi kanserin lokal kontrolü için gereklidir.

Erken evre meme kanserleri haricindeki hastalarda ise kemoterapi uygulanmalıdır.

Kanser hücrelerinin içerdiği reseptörlere göre ise endokrin tedavi ve hedefe yönelik tedaviler uygulanmalıdır.

Meme kanserinde tedavi sonucunu belirleyen en önemli etken kanserin evresi ve tedavinin zamanında ve yeterli yapılmasıdır. Bütün bunların sonucunda kanserli bir hastanın beklenen yaşam süresi aşağıdaki gibidir.

 

EVRE               5 YILLIK sağ kalım %       10 YILLIK sağ kalım %

l  I (OKKÜLT)         VERİ YOK                            90-95

l  I (BELİRGİN)       VERİ YOK                             70-75

l  II                                       65                                 40-45

l  III                                     40                               10-15

l  IV                                      10                                   0

 

Unutulmaması gereken tek nokta erken tanının hayat kurtarıcı olmasıdır.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

*

*