Home
Bir Hasta Bir Hastalık
Pelvik Organ Sarkmaları

Pelvik Organ Sarkmaları

Konumuz sık doğum yapmış kadınlarda görülen bir hastalıkla ilgilidir. Pelvik organ sarkması denilen bu hastalıkta gerek kalın bağırsak gerekse mesanede aşağıya doğru sarkmanın yanında idrar ve dışkı kaçırma gibi şikayetler görülür.

Tedavi ettiğimiz hasta ve hastalığa bir bakalım:

Pelvik organ prolpasusu (POP), normal yerleşiminde vajinal kubbeye komşu olan pelvik organların birinin veya birkaçının birlikte pelvis taban yetmezliğinin sonucu olarak normal lokalizasyondan aşağıya veya öne doğru yer değiştirmesi ile gelişen klinik patolojiler grubudur. Üriner, vajinal, seksüel semptomların yanında defekasyon (dışkılama) güçlüğü, gaz veya gaita inkontinansı (kaçırma), defekasyon için elle yardım, fekal boşalmanın tam olmadığı hissi ve defekasyonu erteleyememe gibi semptomlarda görülmektedir. Başarı ile tedavi edilen böyle bir olgu aşağıda sunulmuştur
Gaita inkontinansı, vajende dolgunluk hissi ve vajenden dışarı çıkan şişkinlik şikayeti ile başvuran 1951 doğumlu kadın hastanın şikayetlerinin 3 yıl önce başladığı öğrenildi. Son 3 aydır şikayetlerinin arttığı, tuvalette dışkılama için uzun süre geçiriyor olmasına rağmen tam boşalamadığı hissinin devam ettiğini belirtti. Hasta tuvaletten çıktığı zaman gaita inkontinansı olduğunu ve vajenden çıkan şişlik nedeni ile sürekli olarak iç çamaşırının ıslanıp kirlendiğinden yakınmaktaydı.
Hastanın muayenesinde perine bölgesi ve anal sfinkter tonusunun doğal olduğu görüldü. Diz-dirsek pozisyonunda bile ıkınma ile vajenden dışarı doğru pelvik organların sarktığı görüldü. Hastaya sırtüstü yatarken valsalva manevrasıyla pelvik tomografi çekildi, mesanenin vajinal prolapsusa eşlik ettiği görüldü. Pelvik Organ Prolapsus Kuantifikasyonuna (POP-Q) göre Evre IV olarak değerlendirildi.
Ameliyata alınan hastaya ‘Y’ şeklinde prolen mesh kullanılarak abdominal sakrokolpopeksi ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası iki gün hastanede izlendikten sonra taburcu edilen hastanın pelvik organ prolapsusu ve gaita inkontinansı tamamen düzeldi.
Pelvik organ prolapsuslarının tedavisinde birçok yöntem kullanılmış olmasına rağmen 1962 yılında Lane tarafından tarif edilen abdominal sakrokolpopeksi en iyi sonuç veren ve en çok uygulanan yöntemi oluşturmaktadır. Anatomik olarak pelvik organ prolapsus tedavisinde etkili bir sonuç vermesine rağmen ameliyat sonrası stres inkontinansı ve defekasyon problemleri yaratması açısından fonksiyonel başarı amaçlandığı gibi olmayabilir.
Yukarıda anlatılan olguda prolapsusun kendisinin çıkım obstrüksiyonu nedeni ile defekasyon zorluğu, boşalamama hissi ve gaita inkontinansı yaratmıştır. Dijital muayenede anal sfinkter fonksiyonunun tamamen normal olan hastada yapılan sakrokolpopeksi ameliyatı anatomik olarak prolapsusu düzelttiği gibi defekasyon problemlerini de ortadan kaldırmıştır.

Fizik muayenede Rektosel bulgusu

Fizik muayenede Rektosel bulgusu

Rektosel ile başvuran hastanın Kolonoskopide anal kanalın görüntüsü

Rektosel ile başvuran hastanın Kolonoskopide anal kanalın görüntüsü

Pelvik organların sarkmasını gösteren tomografi bulgusu

Pelvik organların sarkmasını gösteren tomografi bulgusu

Sakrokolpopekside hastanın vajen kafı bir polipropilen yama kullanılarak sacrum kemiğine dikilmekte böylece buradaki organların sarkması önlenmekte

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

*

*