Malign Melanoma

İki gündür bulantı, kusma, karında şişkinlik, gaz çıkaramama ve tuvalete çıkamama şikayetleri ile başvuran 46 yaşındaki erkek hasta İntestinal Obstruksiyon (Bağırsak Tıkanıklığı) teşhisi ile hastaneye yatırıldı. Hastanın kısa bir süre önce kansızlık şikayeti ile doktora başvurduğu hemoglobin değerinin 4 gm/dl olduğu (12-16 gm/dl) öğrenildi. Bunu üzerine hastaya kan transfüzyonu yapıldığı, anemi sebebi araştırılmak üzere ise gastroskopi ve kolonoskopi yapılmış, gastroskopisinde kronik pangastrit, kolonoskopisinde ise hemoroidal hastalık haricinde bir sorun tespit edilmemesi üzerine hastaya hemoroid ameliyatı için randevu verilmiş.

Hastanın ayrıca 6 ay önce sırtından bir ben çıkarıldığı bununda epidermoid karsinoma ve alt cerrahi sınıra çok yakın bir eksizyon olduğu saptanmış. Bunun üzerine hastaya başka bir merkezde sırt cildine geniş eksizyon yapıldığı ve geri kalan dokuda hiçbir tümörün saptanmadığı görülmüş.

Hasta ameliyat gününü beklerken yukarıdaki şikayetlerle bize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde bağırsak tıkanıklığı yanında hemoglobin düşüklüğü saptandı. Abdominal ultrasonografisinde ince bağırsakların iki yerinde invajinasyon görüldü. Hasta bu yüzden invajinasyona bağlı mekanik ince bağırsak tıkanıklığı teşhisi ile yatırıldı. Kan trasfüzyonu ile anemisi düzeltildi. Fizyolojik olarak hazırlanan hasta ameliyat edildi. İnce bağırsakların 2 yerinde invajinasyon ve 2 farklı yerde bağırsak lümen içinde tümöral kitle saptandı. Bu neden ile 4 ayrı yerde ince bağırsaklar rezeke edildi (kesildi) ve uç uca anastomoz ( birleştirme) yapıldı.

İnvajinasyon sonucu oluşan mekanik obstruksiyon nedeni ile ameliyat edilen hastanın ameliyatında bağırsakların durumu

İnvajinasyon sonucu oluşan mekanik obstruksiyon nedeni ile ameliyat edilen hastanın ameliyatında bağırsakların durumu

Tümöral kitlelerin patolojik incelenmesinde Malign Melanoma tanısı kondu. Hastanın daha sonra tekrar incelenen sırt biyopsi materyalinde ilk konulan Epidermoid karsinom tanısının doğru olmadığı, sırttaki benin aslında Malign Melanoma olduğu görüldü. Dolayısı ile problemin tam olarak hastada ince bağırsaklara metastaz (yayılan) yapan ve invajinasyon dolayısı ile mekanik intestinal obstruksiyon yol açan Malign Melanom olduğu saptandı.

İnvajinasyona sebep olan ince bağırsaklara yayılmış bir Malign Melanom

İnvajinasyona sebep olan ince bağırsaklara yayılmış bir Malign Melanom

Bu hasta sebebi ile Malign Melanom hastalığını tartışmak istedim

Malign Melanom derinin en tehlikeli kanserini oluşturur. Deriden köken alan ağırlıklı olarak 3 tür kanser vardır. Bunlar Bazal Hücreli karsinoma, Epidermoid karsinoma ve Malign Melanomadır. İlk iki tanesi en sık görülür, Malign Melanoma daha seyrek görülmesine rağmen en tehlikelidir. Diğer deri kanserlerinin aksine yayılma olasılığı en fazla olan ve yayıldığı zaman tedavisi çok zor olan Malign Melanoma bu neden ile en tehlikeli olanıdır. Bununla birlikte erken tanı konur, erken tedavi sağlanırsa diğer deri kanserleri gibi Malign Melanom kanserini de tam tedavi etmek mümkündür.

Malign Melanoma derideki koyulaşmaya sebep olan Melanin dediğimiz pigmenti salgılayan Melanosit hücrelerinden köken alır. Melanin pigmenti deri ve deri altındaki dokuları güneşin zararlı ışıklarından korur. Güneşe maruz kaldığımızda bu pigmentte artış olur ve deri koyulaşır.

Melanomalar deride başladığı gibi, derideki bir benden veya siyah noktalardan da köken alır. Bu neden ile derideki benlerin renk, büyüklük ve şekillerinin bilinmesi ve oluşan değişikliğin gözlenmesi önem oluşturur. Melanom düşünülen tüm deri lezyonlarının geniş ve emniyetli cerrahi sınır bakacak şekilde çıkarılması ve derideki ulaştığı derinlik göz önüne alınarak evrelenmesi gerekmektedir. Gerekirse çevresel lenf nodları ile birlikte çıkarılması veya bazı durumlarda lenf noduna yayıldığı gösterilmemiş olmasına rağmen profilaktik lenf nodu çıkarılması gerekebilir.

Melanom Hastalığına Yol Açan Faktörler Nelerdir?

Güneş ışığındaki Ultraviyole (UV) ışınları genetik materyalde (DNA) zedelenmeye yol açarak Melanom oluşturur. UV ışınlarının büyük bölümü güneşten gelir ama bazı bronzlaşma amacı ile kullanılan yapay cihazlarda buna sebebiyet vermektedir. Bazı ailelerde genetik olarak bozulma genler aracılığı ile çocuklara aktarılabilir. Bu ailelerdeki bireyler uzun süre UV maruz kalmasalar da Melanom açısından risk altındadırlar.

Melanom Açısından Risk Altındaki Bireyler Kimlerdir?

Güneş ışığına uzun süre maruz kalan kişiler
Açık tenli, güneşten kolay etkilenen, doğal kırmızı veya sarı saçlı olanlar
Xeroderma pigmentosum hastalığı
Familial atypical mole melanoma syndrome (FAMM),
Çok fazla yaygın nevüslere sahip olmak,
Atipik (veya dysplastic) nevüslere sahip olmak
Dev konjenital nevüse sahip olmak,
Daha önce bir başka melanoma sahip olmak,
Birinci derecede yakınında Melanoma teşhisi olması (yaklaşık 2 kat Melanoma riskin artırır.)

Sıradan bir Ben ile Melanom Nasıl Ayrılır

Sıradan bir ben ile Malign Melanom nasıl ayrılır. Bu önemli bir sorundur. Benler çoğu zaman doğuştan taşıdığımız veya sonradan oluşan, küçük (6 mm küçük), pembe, siyah, kahverengi veya koyu renkte, deriden kabarık veya ayni düzeyde, çevresi düzgün sınırlı lezyonlardır.

malign melanom3

Resimde gözaltında koyu bir ben görülmektedir.

Melanomlar açısından dikkat edilmesi gereken nokta deride yeni bir büyüme veya mevcut bir deri lezyonunda olan değişikliklerdir. Mevcut bir ben gelişmeyle birlikte bir boya ulaşır ve sabit kalır. Böyle bir bende ani büyüme, şekil değişikliği, kanayan yara, renk değişikliği görülmesi Melanoma açısından uyarıcıdır. Şekil, düzensiz sınır, renk dağılımı farklılığı, boyut bu tür deri oluşumlarını değerlendirirken dikkate aldığımız özelliklerdir.

malign melanom4

Şekilde simetri bozukluğu (Asimetri) ve boyut:

Resimde de görüldüğü gibi derideki lezyonun bir yarısı diğer yarısına benzerlik göstermemektedir. Derideki lezyonlar benlerde genelde 6mm veya daha küçüktürler Melanomlar benlerden daha büyük olabilirler.

Düzensiz sınır:

malign melanom6

Düzensiz sınırları olan bir deri lezyonu

Renk dağılım farklılığı:

malign melanom7

Derideki lezyonda farklı tonlar

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

*

*